Stats NZ has a new website.

For new releases go to

www.stats.govt.nz

As we transition to our new site, you'll still find some Stats NZ information here on this archive site.

  • Share this page to Facebook
  • Share this page to Twitter
  • Share this page to Google+
Ko ngā hua reo Māori taumata teitei

View this page in English

E whakarāpopoto ana tēnei wāhanga i ngā otinga taumata teitei mō te reo Māori mai i te whakaputanga kōrero o Te Kupenga 2013 i te Haratua 2014 (Tatauranga Aotearoa, 2014). I roto i taua whakaputanga ko ngā kōrero mō te reo tuatahi, te matataunga, me te whakamahinga o te reo Māori i roto me waho o te kāinga, mā te taipakeke, te ira tangata, me te rohe. 

Pānuihia Te Kupenga 2013 mō ētahi atu kōrero taipitopito.

Ko te matataunga kōrero

I te tau 2013 tata ki te 257,500 (55 ōrau) ngā pakeke Māori i kī he mōhio rātau nui ake i ētahi kupu noa iho, ētahi kīanga reo Māori. Otirā, 50,000 (11 ōrau) he pai rawa atu, he pai rānei te kōrero i te reo, 12 ōrau he āhua pai, ā, he 32 ōrau he mōhio ki ētahi kōrero māmā i roto i te reo. Ko te toenga 45 ōrau he mōhio ki te kōrero i ētahi kupu noa iho, ētahi kīanga anake.

Ko te whakamahinga i roto i te kāinga

I te tau 2013, o te hunga he mōhio nui ake i ētahi kupu noa iho, ētahi kīanga reo Māori, 64 ōrau i kī he kōrero Māori i ētahi wā i te kāinga. Pērā anō i te tau 2001, i te nuinga o te wā he kōrero Māori ki ngā tamariki i te kāinga, otirā ngā taitamariki kōhungahunga, kura tuatahi hoki. Neke atu i te 80 ōrau o ngā pakeke Māori e noho ana me ngā tamariki kōhungahunga i kōrero Māori i ētahi wā ki a rātau, tae atu ki te 18 ōrau o rātau he ōrite te kōrerohia o te reo ki tētahi atu reo, nui atu rānei.

Ko te whakamahinga i waho o te kāinga

O te hunga he mōhio nui ake i ētahi kupu noa iho, etahi kīanga reo Māori, 67 ōrau i kī he whakamahi i te reo Māori i waho o te kāinga. Ko te kōrero i te reo i waho i te kāinga i tino mahia i te wā ka haere ki tētahi karapu, rōpū rānei, te āwhina i te kura, me te haere ki ngā hui. Engari, i waenga i te tau 2001 me te tau 2013 ka iti haere te wāhanga o ngā Māori he reo Māori te katoa, te nuinga rānei o te reo kōrero i waho o te kāinga.

Ko te reo Māori hei reo tuatahi

Ko te reo Māori te reo tuatahi (arā, i tō te reo mai i te tamarikitanga me te mau haere tonu) mō ngā pakeke Māori 38,000, arā, he 8 ōrau.

Ko ētahi atu pūkenga reo taketake

Tāpiri atu ki ngā matataunga kōrero, i kohia anō e Te Kupenga ngā kōrero mō te whakarongo, te pānui, me te tuhituhi i te reo Māori. He ōrite tonu te tauira matataunga puta noa i ngā pūkenga e whā.

Ko te whakarongo te pūkenga e mau whānuitia o ngā pūkenga katoa – 62 ōrau o ngā pakeke Māori i kī he mōhio nui ake i ētahi kupu noa iho, ētahi kīanga reo Māori rānei. Pērā anō i te matataunga kōrero, he tino matatau ake te hunga pakeke ake – e 26 ōrau o te hunga 55+ ngā tau he pai rawa atu, he pai rānei te mōhio ki te kōrero Māori. I ētahi atu o ngā rōpū taipakeke he 12 ki te 17 ōrau. He nui ake te mōhio o ngā wāhine, arā, he pai rawa atu, he pai rānei ki te kōrero Māori – he 19 ōrau ki tēnei taumata, ā, he 13 ōrau tō ngā tāne.

Ahakoa ko te tuhituhi i roto i te reo te pūkenga kāore i tino pūrongohia, i piki te ōwehetanga o ngā Māori i kī ka taea te tuhi Māori mai i te tau 2001 ki te 2013. Ko te nuinga o te pikitanga i ahu kē mai i ērā i te taumata 'kāore i te tino pai'. O te hunga Māori he pai rawa atu, he pai rānei te tuhi, ko te hunga taipakeke 55+ i tino kaha (17 ōrau), i heke mai i te 28 ōrau i te tau 2001. Ko te matataunga tuhituhi reo pai rawa atu, pai rānei i piki i roto i te hunga 25–44 ngā tau. Ko te nuinga o te pikitanga i ngā tau 25–34, he pikitanga o te 5 ōrau i te tau 2001 ki te 11 ōrau i te tau 2013.

Ko te matatau ki te reo Māori
Mā te pūkenga reo
2001 me te 2013  
Ko te matataunga Ko ngā pūkenga reo 
Whakarongo  Pānui  Tuhituhi  Whakarongo  Pānui  Tuhituhi 
2001  2013 
Ōrau (%) 
He pai rawa atu  8.9  6.8  6.0  8.1  7.4  5.8 
He pai  6.4 5.8  5.0  8.0  7.6  5.9 
He āhua pai  18.4  15.9  12.7  17.0  15.9  11.8 
Kāore i te tino pai  25.4  24.5  20.4  29.2  26.8  27.2 
Kāore i tua atu i ētahi kupu noa iho,
ētahi kīanga rānei
 
40.9  47.0  55.9  37.7  42.3  49.4 
  • Share this page to Facebook
  • Share this page to Twitter
  • Share this page to Google+

Ka tutuki rānei ō wawata i te mōhiohio o tēnei whārangi?


Top
  • Share this page to Facebook
  • Share this page to Twitter
  • Share this page to Google+